අද සිට දින 50ක කාලයක් යන තුරු තාවකාලිකව සපුගස්කන්ද ඉන්ධන පිරිපහදුව වසා දැමීමට තීරණ කළ බවත් එයින් රටේ ඉන්ධන හිඟයක් ඇති නොවන බව බලශක්ති අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිල ප්‍රකාශ කර සිටිනවා.

“පසුගිය සැප්තැම්බර් 29 වෙනිදා මාධ්‍ය හමුවක් පවත්වමින් රටට අනතුරු ඇඟවනු ලැබුවා වගේ අද ඉදන් දින 50ක් යනකම් සපුගස්කන්ද තෙල් පිරිපහදුව වසා දැමීමට තීරණය කරලා තිබෙනවා. රටේ තිබෙන සීමිත විදේශ විනිමය සීමිත නිසා එම මුදල් අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ආනයනය සඳහා එය කළමනාකරණය කර ගැනීමට ඉඩ දීම සිදුකරමින් මෙම තීරණය ගනු ලැබූ බවයි”අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ.

අපේ තෙල් පිරිපහදුව වසර 51ක් පරණයි. මේ පිරිපහදුවෙන් සියයට 37ක් නිෂ්පාදනය කරන්නේ දැවී තෙල් සහ නැප්තා. ඒවා අවශ්‍ය වෙන්නේ විදුලිය නිෂ්පාදනය සඳහායි. තවත් සීයයට 19ක් නිෂ්පාදනය කරන්නේ ගුවන් යානා සඳහා වන ඉන්ධන සහ භූමිතෙල්. ඩිසල් සහ පෙට්ට්‍රල් නිෂ්පාදනය කරන්නේ සියයට 43ක් පමණයි. මේ දිනවල අධික වැස්ස නිසා විදුලි නිෂ්පාදනය නිසා සියයට 50ක් සිදුකරන්නේ ජලයෙන් නිසා දැවිතෙල් අවශ්‍යතාවයක් නැති බවට විදුලිබල අමාත්‍යාංශය අපට දැනුම් දීලා තිබෙනවා.

ඒ වගේම ගුවන් යානා සඳහා කෙටි දුර ගමන් කරන ගුවන් යානා සඳහා ගමන ආරම්භ කරන ස්ථානයෙන් ඉන්ධන ලබා ගන්න පුළුවන්. දුර ගමන් කරන ගුවන් යානා සඳහායි ලංකාවෙන් තෙල් සැපයීම සිදුකරන්න වෙන්නේ. මේ දවස්වල සීයයට 56ක නිෂ්පාදනය කරන දැවී තෙල් සහ ගුවන් යානා ඉන්ධන අවශ්‍යතාව සඳහා වන බොරතෙල් ආනයනය අත්හිටුවීමෙන් ඉතිරි වන විදේශ විනිමය අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ වන පෙට්ට්‍රල් ඩීසල්, ඖෂධ, අත්‍යවශ්‍ය ආහාර, ගෑස් ආනයනය සඳහා යොදවන බවයි අමාත්‍යවරයා එහිදී වැඩිදුරටත් පැවසුවේ.

 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්