වසර තුනක් වයසැති පුතුගේ කාමයක්ෂ දෝෂය දුරුකිරීමට කට්ටඩියාගේ නියමය පරිදි ඔහු සමග පැය දෙකක කාලයක් පුරාවට යහන් ගතවීමට අවුරුදු 30 අඩු එක් කාන්තාවක් සඳහා රුපියල් දසදහස බැගින් මුදල් ගෙවා රැගෙන යෑමට යෝජනා කළ එක්දරු මවකට එරෙහිව වාරියපොල ඉමියන්ගොඩ පරදේශයේ කාන්තාවන් තිදෙනකු පසුගියදා වාරියපොල පොලිසියේ කාන්තා කාර්යංශයේ ස්ථානාධිපතිවරියට පැමිණිලි කර ඇත.

දැරණියගල පරදේශයේ වෙසෙන සෘෂිවරයෙකු යැයි කියාගන්නා තමන්ගේ මනසට සියළු සිදුවීමි දෘශ්යවන බව පවසන මොහුගේ නියමය මත ඔහුගේ පුතරයා විසින් දරුවාට වැළදී තිබෙන කාමයක්ෂ අමුනුෂ්ය දෝෂය ඉවත්කර දරුවා සුවපත් කිරීමට අවුරුදු 30 අඩු වයසැති කාන්තාවක් සමග මසකට වරක් පැය දෙකක කාලයක් යහන්ගතවීම සිදුවිය යුතුයැයි දරුවාගේ දෙමාපියන්ට පවසා ඇත.

දරුවා කාමයක්ෂ දෝෂය දුරුකිරීමට වසරක පමණ කාලයක් පුරා යකැදුරා මෙසේ වාරියපොළ පරදේශයේ නියමිත ස්ථානයක දී දරුවාගේ මව සොයාදෙන කාන්තාවක් සමග යහන්ගතවී ඇති බවට තොරතුරු අනාවරණය වී ඇත.

 

ආර්. එම්. ඩබ්ලිව්. බණ්ඩාර – කුරුණෑගල

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්