රජයේ සේවයේ නිලධාරීන් වෙනුවෙන් යළිත් යතුරු පැදි ලබාදීමට යෝජනා කර ඇතැයි මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ පවසනවා.

පාර්ලිමේන්තුවේ දී අයවැය කතාව කරමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියේ.

වසර 2014 වන විට රාජ්‍ය සේවයේ 146,381ක් සඳහා යතුරු පැදි ලබාදී තිබෙන බවත් නැවත එම වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජනා කෙරෙන බවත් ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 500ක් වෙන් කෙරෙන බවයි අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්