මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා සහ ඉන්දීය විදේශීය කටයුතු අමාත්‍ය එස්. ජයශංකර් අතර දුරකථන සංවාදයක් පවත්වා තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකාවේ මුදල් අමාත්‍යවරයා සමග ක්ෂේත්‍ර කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් එහිදී සාකච්ඡා කළ බවයි ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයා සිය ට්විටර් ගිණුමේ සටහනක් තබමින් ප්‍රකශ කර ඇත්තේ.

ශ්‍රී ලංකාව සමඟ ඉතා සමීපව කටයුතු කිරන බව එහිදි ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය එස්.ජයශංකර් ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්