කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වයත් සමග නවතා දැමුණු දකුණු කොරියාවේ රැකියා අවස්ථා නැවත ශ්‍රී ලාංකිකයින් වෙත විවෘත කර තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු කොරියානු තානාපති වුන්ජිං ජොං මේ සම්බන්ධයෙන් තහවුරු කර සිටියා.

“නව රැකියා අවස්ථා සඳහා කොරියාව වෙත ඇතුළුවීමට සූදානමින් සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට ළඟදීම එම අවස්ථාව හිමිවෙනවා.” දකුණු කොරියානු තානාපතිවරයා ප්‍රකාශ කර සිටියේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්