විශ්‍රාමික රාජ්‍ය සේවකයන්ට අග්‍රහාර රක්‍ෂණ ආවරණය ලබාදීම සඳහා විශ්‍රාම වැටුපෙන් මාසික දායක මුදලක් කපාහැරීම සදහා වූ යෝජනා ක්‍රමය තාවකාලිකව අත්හිටටුවීමට තිරණය කර තිබේ.

රාජ්‍ය සේවයෙන් 2016 වසරට පෙර විශ්‍රාම ලැබූවන් ඉලක්ක කරමින් වයස අවුරුදු 70 ට අඩු විශ්‍රාමිකයකුගෙන් රුපියල් 400 ක මාසික වාරික මුදලක් ද, වයස අවුරුදු 70 ට වැඩි විශ්‍රාමිකයකුගෙන් රුපියල් 600 ක මාසික වාරිකයන් ද, අයකරන බවට රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යංශයේ චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කරමින් තිබේ.

2016 වසරේ ජනවාරි මස 1 වැනි දිනට පෙර විශ්‍රාම ලැබූවන්ගෙන් මෙසේ වාරික අයකරගැනීම සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබී ඇති බව රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ජේ. ජේ. රත්නසිරි නිකුත් කර ඇති චක්‍රලේඛයේ සඳහන් වේ.

කෙසේ වෙතත් මෙම මුදල් කපා හැරීමට විශ්‍රාමිකයන්ගේ බහුතරයක් විරෝධය දක්වන බවත් පසුගිය දින කීපයේදී විශ්‍රාමිකයන් රැසක් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල පිහිටි විශ්‍රාම වැටුප් අංශ වෙත පැමිණ විරෝධය පළකර තිබුණි.

මේ සම්බන්ධයෙන් මතුව ඇති විවිධ විරෝධතා සලකා බලා එම විරෝධතා එල්ල කර ඇති සියලු පාර්ශ්ව සමඟ නැවත සාකච්ඡා කර සුදුසු තීරණයක් ගන්නා තෙක් මෙම එම චක්‍රලේඛය අත්හිටුවීමට තීරණය කළ බව අමාත්‍යංශ ලේකම් ජේ.ජේ. රත්නසිරි පවසා තිබේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්