පෞද්ගලික හේතුවක් මත බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් කණ්ඩායම සමග පැවැත්වීමට නියමිත තරග දෙකකින් යුත් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගාවලියෙන් ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ළහිරු තිරිමාන්න ඉවත් වී තිබෙනවා.

ලහිරු තිරිමාන්න සමාජ මාධ්‍ය වෙත සටහනක් තබමින් මේ බව සඳහන් කර සිටිනවා.

ඇතැම් මාධ්‍ය වාර්තා මගින් තමා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් සමුගන්නා බවට ප්‍රකාශ නිකුත් කර ඇති බවත්, ක්‍රීඩාවෙන් සමුගැනීමට තමාට දැන්ම අවශ්‍යතාවයක් නොමැති බවද ඔහු එහි සඳහන් කර තිබෙනවා.

තමාගේ පවුලට අලුත් සාමාජිකයෙකුගේ එක්වීම නිසා බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් කණ්ඩායම සමග ටෙස්ට් තරගාවලියට එක්වීමට නොහැකිවන බව සඳහන් කර සිටින ලහිරු තිරිමාන්න, තමන් ඉක්මණින්ම ජාතික කණ්ඩායමට එක්වීමට සුදානම් වන බවද සඳහන් කර සිටිනවා.

ශ්‍රී ලංකා – කොදෙව් පළමු ටෙස්ට් තරගය නොවැම්බර් 21 වනදා ද, දෙවැනි ටෙස්ට් තරගය නොවැම්බර් 29 වනදා ද ආරම්භ වීමට නියමිතව තිබෙනවා.

 

පෞද්ගලික හේතුවක් මත බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් කණ්ඩායම සමග පැවැත්වීමට නියමිත තරග දෙකකින් යුත් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගාවලියෙන් ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ළහිරු තිරිමාන්න ඉවත් වී තිබෙනවා.

ලහිරු තිරිමාන්න සමාජ මාධ්‍ය වෙත සටහනක් තබමින් මේ බව සඳහන් කර සිටිනවා.

ඇතැම් මාධ්‍ය වාර්තා මගින් තමා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් සමුගන්නා බවට ප්‍රකාශ නිකුත් කර ඇති බවත්, ක්‍රීඩාවෙන් සමුගැනීමට තමාට දැන්ම අවශ්‍යතාවයක් නොමැති බවද ඔහු එහි සඳහන් කර තිබෙනවා.

තමාගේ පවුලට අලුත් සාමාජිකයෙකුගේ එක්වීම නිසා බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් කණ්ඩායම සමග ටෙස්ට් තරගාවලියට එක්වීමට නොහැකිවන බව සඳහන් කර සිටින ලහිරු තිරිමාන්න, තමන් ඉක්මණින්ම ජාතික කණ්ඩායමට එක්වීමට සුදානම් වන බවද සඳහන් කර සිටිනවා.

ශ්‍රී ලංකා – කොදෙව් පළමු ටෙස්ට් තරගය නොවැම්බර් 21 වනදා ද, දෙවැනි ටෙස්ට් තරගය නොවැම්බර් 29 වනදා ද ආරම්භ වීමට නියමිතව තිබෙනවා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්