රෙජිස්ට්‍රාර් තනතුර ලබාදීමේදී ඔවුන්ට සාමදාන විනිශ්චකාරකම පිරිනැමීමට පියවර ගන්නා ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා.

දීප ව්‍යාප්තව උප්පැන්න, මරණ සහ විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් සංගමයේ සාමාජිකයින් සමග ඊයේ අරලියගහ මන්දිරයේ සාකච්ඡාවක් පැවති අතර, එහිදී රෙජිස්ට්‍රාර්වරුන් මුහුණ දෙන ගැටලු සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමුව තිබෙනවා.

ඒ අනුවයි අධිකරණ අමාත්‍යාංශය සමග සාකච්ඡා කර මෙම කටයුතු සිදු කරන ලෙසට අග්‍රාමාත්‍යවරයා එහිදී උපදෙස් ලබා දී ඇත්තේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්