මාස හතකට පසු හෙට රජයේ සහ රජයේ අනුමත පාසල්හි ප‍්‍රාථමික ශ්‍රේණි ආරම්භ කිරීමේදී දරුවන්ට නිල ඇඳුම් හි ගැටළුවක් ඇත්නම් වෙනත් ඇඳුමකින් සැරසී පාසලට පැමිණිය හැකි බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් මහාචාර්ය කපිල පෙරේරා පවසනවා.

කොවිඩ් වසංගතය නිසා නිවාස වලටම සිරවූ බොහෝ දරුවන්ගේ ශරීර වර්ධනයත් සමග තම නිල ඇඳුම් ඇඳීමට නොහැකි අයුරින් මිමි වෙනස්වී ඇත.

මේ හේතුවෙන් ළමුන්ට නිසි ලෙස පාසැල් නිල ඇඳුම් සකසා ගන්නා තෙක් සුදුසු වෙනත් ඇඳුමකින් සැරසී පාසැල් වෙත පැමිණීමට හැකිබවයි අධ්‍යාපන ලේකම්වරයා පැවසුවේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්