ඔයා අක්කලාට අකමැත්තක් නෑනේ…

මාව බඳින එකේ වාසිය තමා ලොකු දේවල් කරන්න නෑ..

මේ දවස්වල සමාජ මාධ්ය තුළ දැඩි ලෙස කතා බහට ලක් වන තරුණයෙකු තමා චරිත් නිපුන් කියලා කියන්නේ.

නමින් නොදන්නවා වුණාට, ටික් ටොක්වල වැඩ දාලා උයන කොල්ලා කිව්වාම කවුරුත් දන්නවා. ඔහුගේ වයස නම් තාමත් 25යි. ඉතිං ඔහු සහ යුරේනි අතර සිදු වූ සංවාදයක හඬ පටයක් මේ වනවිට එළියට ඇවිත් තියෙනවා.

ඒ හඬ පටය පහතින්…

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්