බණ්ඩාරවෙල ප්රධාන බස් නැවතුම්පොලේ සිටි පුද්ගලයකු හදිසියේ ඇද වැටීම හේතුවෙන් එහි සිටි පිරිස කලබලයට පත්ව තිබෙනවා.

එම අවස්ථාවේදී බස්නැවතුම්පොලේ සිටි කිසිවෙකුත් ඔහුට සහාය වීමට කැමැත්ත පළ කර නැහැ.

කෙසේ වෙතත් පොලිසිය පැමිණ 1990 සුවසැරිය ගිලන්රථ සේවයට මේ පිළිබඳව දැනුවත් කර තිබෙනවා.

ගිලන් රථ සේවකයින් පැමිණ අදාළ පුද්ගලයා බණ්ඩාරවෙල රෝහලට ඇතුළත් කිරීමට කටයුතු කළ බවයි අප වාර්තාකරු පැවසුවේ.

පුද්ගලයාට සිදු කළ රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂාවේදී ඔහු කො’ රෝනා ආසාදිතයකු බවට තහවුරු වී නැහැ.

කෙසේ වෙතත් ඔහුගෙන් PCR සාම්පලයක්ද ලබා ගැනීමට සෞඛ්ය අංශ කටයුතු කළ බවයි අප වාර්තාකරු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්