සිය සමීප ඥාතියෙකුගේ අවමංගල්‍ය උත්සවයකට සහභාගිවීම සඳහා හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක අද බන්ධනාගාර නිලධාරින් කැඳවා ගෙන එනු ලැබුවා.

අධිකරණයට අපහාස කිරිමේ චෝදනාවට දඬුවම් නියම වී රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර සිටින රන්ජන් රාමනායක හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා අඟුණුකොළපැලැස්ස බන්ධනාගාරයේ සිට මෙලෙස අවමංගල්‍ය උත්සවය සඳහා රැගෙන විත් තිබුණා.

හිටපු මන්ත්‍රීවරයා එම ස්ථානයට පැමිණෙන අවස්ථාවේදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හරීන් ප්‍රනාන්දු ද එම ස්ථානයට පැමිණ සිටියා.

රන්ජන් රාමනායක හිටපු මන්ත්‍රීවරයා සුළු මොහොතක් අවමංගල නිවසේ රැඳී සිටීමෙන් පසුව බන්ධනාගාර නිලධාරින් නැවත ඔහුව රැගෙන යනු ලැබුවා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්