ඉදිරියේ දී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට ජාතිය ඇමතිම සඳහා නව ජනාධිපති මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානයක් සූදානම් කර තිබෙනවා. මෙම මධ්‍යස්ථානය ඉදිරි දින කිහිපය ඇතුළත විවෘත කිරීමට නියමිතයි.

ජනාධීපතිවරයා හෝ ජනාධිපති මාධ්‍ය ප‍්‍රකාශකවරයා සතිපතා ජනමාධ්‍යවේදීන් සමග මාධ්‍ය හමුව පැවැත්වීමට හැකි මෙම මධ්‍යස්ථානය සකස් කර ඇත.

ලොව දියුණු රටවල් ජනාධිපතිවරයා ජාතිය අමතන ආකාරයට ම නවීන තාක්ෂණික ක්‍රම භාවිතයෙන් මේ හරහා මාධ්‍ය ඇමතීමර හැකි වනු ඇතැයි ජනාධිපති මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කිංස්ලි රත්නායක මහතා සඳහන් කර සිටින්නේ.

 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්