නිරූපණ ශිල්පී පියුමි හංසමාලී කොළඹ අ’පරාධ කොට්ඨාශ විමර්ශන ඒකකය විසින් කැඳවා පරශ්න කර තිබෙනවා.
ඇය සඳහන් කරන්නේ හිරු මාධ්යවේදී චමුදිත සමරවික්රම මහතා විසින් සිදුකරන ලද පැමිණිල්ලක් සම්බන්ධයෙන් සිදුකරන පරීක්ෂණයකට අදාළව මෙම කැඳවීම කර තිබූ බවයි.
චමුදිත සමරවික්රම මහතා ඝා’තන කුම’න්ත්රණයක් ක්රියාත්මක වන්නේ යැයි ඔහු විසින් කරන ලද පැමිණිල්ලක් අනුව තමන් ගෙන්ද ප්රශ්න කරන ලද බව ඇය කියා සිටියා.
සමාජ මාධ්ය ඔස්සේ වීඩියෝවක් මුදාහරිමින් ඇය මෙම අදහස් පළ කළා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්