ජාතික දන්ත වෛද්‍ය ආයතනයේ හෙදියන් අද දිනයේ පැය පහක වැඩ වර්ජනයක නිරත වුවා. ඒ නුපුහුණු හෙද හෙදියන් කොවිඩ් රෝගීන් ප්‍රතිකාර ලබන හදිසි අනතුරු ඒකකවල සේවයේ යෙදවීමට විරෝධය පළකරමින්.

දැඩි සත්කාර ඒකකයේ පුහුණුවක් නොලද හෙද හෙදියන් කොතලාවල ආරක්ෂක පිඨයට අයත් රෝහලේ පිහිටුවා ඇති කොවිඩ් රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කිරීමට යෙදවීමට එරෙහිව විරෝධය පළ කිරීම මෙහි මුලික අරමුණ වී තිබෙනවා.

මෙම හදිසි මෙම වැඩ වර්ජනය නිසා භාහිර රෝගී අංශයෙන් ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට පැමිණි ජනතාව ද අපහසුතාවයන්ට ලක්වු බවයි වාර්තා වන්නේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්