ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් තමන්ට තර්ජනාත්මකව දුරකථන ඇමතුමක් ලබාදුන් බවට විජයදාස මන්ත්‍රීවරයා සිදුකළ ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් ද මෙහිදී අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ පැහැදිලි කිරීමක් සිදුකර සිටියා. ඒ අද දහවල් පැවති ආණ්ඩු පක්ෂ අමාත්‍යවරුන්ගේ මාධ්‍ය හමුවකදී.

මෙහිදී ඒ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වූ අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ අමාත්‍යවරයා,

” චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක මෙන්ම මහින්ද රාජපක්ෂ කියන ජනාධිපතිතුමන්ලා සමග අපි වැඩකරලා තියෙනවා. එහිදී ඒ ජනාධිපතිතුමන්ලා විසින් අපෙන් දුරකථන ඇමතුමක් ලබාදීලා යම් පැහැදිලි කර ගැනීම් සිදුකර තිබෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. විජයදාස රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයා අද මාධ්‍ය හමුවක් පැවැත්වුවා. එහිදී අපිත් ඒ සජීවී මාධ්‍ය හමුව නැරඹුවා. එතනදී විජයදාස මන්ත්‍රීවරයා කියනවා තමන්ට ජනාධිතිතුමා තර්ජනාත්මකව කතා කළා කියලා. ඒ ජනාධිපතිතුමාගේ දරුවන් දෙදෙනා යම් ප්‍රකාශයක් සිදුකළ බවට අපැහැදිලි තාවයක් ඇතිවී තිබුනා. ඒ සම්බන්ධයෙන් මන්ත්‍රීවරයා ජනාධිපතිතුමාට පැහැදිලි කිරීමක් සිදුකර තිබුනා, තමන් එවැනි ප්‍රකාශයක් සිදුකලේ නැහැ කියා.

ඇත්ත වශයෙන්ම විජයදාස රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයා ඊයේ දිනයේදී සිදුකළ ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිතුමා දුරකථන ඇමතුමක් ලබාදීලා පැහැදිලි කිරීමක් සිදුකර තිබෙනවා. එය සාමාන්‍යයෙන් සිදුවන දෙයක්. එහෙම නැතුව තර්ජනය කිරීමක් සිදුවෙලා නැහැ. ජනාධිපතිතුමාගේ දුරකථන ඇමතුම ගැන මාධ්‍ය සජීවීව ප්‍රචාරණය දෙනවා. නමුත් එතුමාගේ තිබෙන සරලකම ගැන කවුරුත් කතා කරන්නේ නැහැ” මෙහිදී අමාත්‍යවරයා කියා සිටියා.

මේ අතර අද උදෑසන සිය නිවසේදී මාධ්‍ය හමුවක් පවත්මින් විජයදාස රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයා කියා සිටියේ ජනාධිපතිතුමා තමන්ට තර්ජනාත්මක ස්වරූපයකින් දුරකථන ඇමතුමක් ලබාදුන් බවයි.

අද පැවති මාධ්‍ය හමුවේදී විජයදාස රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයා සහ අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ සිදුකළ ප්‍රකාශයන් පහතින් දැක්වේ,

&;

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්